söndag 13 april 2014

Hej,
Vill nu meddela att vi tagit oss vidare genom andra gallringen i webbstjärnan. Av ca 3300 lag så är det nu ca 400 lag kvar och vi är ett av dem :-)
http://www.webbstjarnan.se/blogg/andra-gallringen-webbstjarnan-2014/
Vilka duktiga elever vi har!

Jan Björklund presenterade vårpropositionen på Alvikskolan i Luleå. Det roliga är att vi har haft två ministrar(kulturministern och utbildningsminister) på besök inom loppet av 3veckor. Självklart vill de besöka Luleås bästa F-6 skola ;-)

Besöket var i år 1, duktiga elever och pedagoger tog emot minister och ett stort pressuppbåd.

Vi i år 5-6 tog oss samtidigt igenom ett av de 23 nationella proven!

Femmorna arbetar med volym. Från det konkreta mot det mer abstrakta. En genomgång och en bra film om volym begreppet  från "kunskapshubben". Vi repeterade ord som deci, cent, etc. Vi tittade på olika förpackningar som innehåller 1 liter samt, använde oss av kuber, en kubikcentimeter och kubikdecimeter. 
Vi kom tillsammans fram till att:
en kubikcentimeter= 1 ml 1kubikdecimeter=1 l

Elevernas uppgift vara att bygga minst fyra rätblock utifrån ett rutat papper. De skulle klippa bort kvadrater i hörnen och sedan vika upp kanterna. Eleverna jämförde hur storleken förändrades utifrån hur stor bit de klippt bort.

Vi fyllde lådorna med sand och upptäckte hur stor volym sand som rymdes i de olika lådorna. Eleverna hade först ställt en hypotes om vilken de trodde rymde mest sand.
Eleverna räknade  ut volymen för rätblocket och jämförde den med det tidigare uppmätta måttet.
Vi gick också ut i skolbyggnaden och hittade olika objekt som vi beräknade volymen på.

VI avslutade veckan med en prisutdelning av matematiktävlingen "Kängurumatte" och "just dance" i sporthallen.

Arbetslaget 5-6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar