måndag 17 februari 2014

Area

Eleverna klippte ut fyra rektanglar 6 gånger 4 rutor. Hur stor är arean? Uppgiften var sedan att klippa ut en triangel på ena sidan och sätta den på andra sidan. Jämförelser och slutsatser var entydiga. Det spelar ingen roll om vi flyttar biten, det är fortfarande lika stor area.

Vi fortsatte att klippa ut ytterligare två rektanglar. Eleverna skulle klippa ut en triangel med basen 6 och höjden 4. De bitar som blev över skulle de sedan försöka pussla i hop så att den blev likadan som ursprungs triangeln. En superbra övning som utvecklar förståelsen för triangelns area. Man ser tydligt att en rektangel alltid består av 2 trianglar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar